Specifikationer, SIMONTEX bod

1. Omgivning

Konstruktionen av boden är främst avsedd för förvaring, andra användningsområden kan kräva komplettering såsom fönster, el, aircondition etc.

Den är avsedd att placeras på marken, byggarbetsplatser (om den förses med fönster) och byggnader med ett platt tak under följande klimatförhållanden:

  • vintertemperatur i fria luften - 23° С;
  • sommartemperatur i fria luften 65° С;

2. Konstruktionsdetaljer

Boden levereras färdigmonterad från fabrik avsedd att fraktas hel på lastbil.

De externa måtten exklusive dropplist är (längd x bredd x höjd) 5355 x 2560 x 2720 (mm)

Inklusive dropplist 5435 x 2640 x 2720 (mm)

De prefabricerade väggarna består av “sandwich paneler” (plåt + isolering + plåt) s.k. USK från firman “US Kooler”

En bod består av följande huvuddelar:

  1. Golvets ramverk består av sammansvetsade rullvalsade plåtprofiler på vilket det isolerade golvet (“USK”) ligger. Väggarna står på ramen.
  2. Väggelementen består av trelagers sandwich paneler (“USK”) med ett isolerande lager av mineralull, 80mm tjocka.
  3. Dörren i framgaveln är en ståldörr med ram och tröskel i stål (den är brandklassad 1/2tim)
  4. Om mellanväggar finns monterade består de av trelagers sandwichpaneler med mineralull.
  5. Taket består av trelagers sandwich paneler (“USK”) med ett isolerande lager av mineralull, 80mm tjocka. För att få bra avrinning finns dessutom ett heltäckande yttre plåttak i förzinkad korrugerad plåt med en avrundad valmad geometri ovanpå. Observera att det inre taket är tätt i sig.

Styvheten och bärigheten i hela konstruktionen åstadkoms genom ett system av vertikala och horisontala balkar som är svetsade till golv, väggar och tak. Styvheten i panelernas sammanfogning och de nitade plåtprofilerna åstadkoms med industrilim. För att undvika migrerande fukt från utsidan är fogarna trycksatta och skyddade av tunna förzinkad och lackerade profilplåtar.

Insidan av boden består av ett utrymme. Beläggningen på golvet är ett tunt skivmaterial av “Perstorp” -typ med en struktur av parkettimitation. Golv och hörnlister av lackad plåt.

3. Designmål vad avser bärighet.

Basen av boden består av valsade stålplåtar som svetsas samman på vilka sedan de övriga delarna monteras. Rostskyddet utgörs av två lager enamel lack PF-115 (State Standard (SS) 6465-76) ovanpå primer GF-021 (SS 23343-78).

Bärigheten på golvet är 800kg per kvadratmeter (800kg/m2) jämnt fördelad statisk last.
4. Placering av boden.

Boden är färdigmonterad från fabrik och är avsedd att transporteras på lastbil till sin slutdestination. För lyft med truck krävs lyftbalkar som fördelar lasten och som skyddar det undre rostskyddet. För lyft med kran krävs lyftok och balkar så att inga krafter påverkar väggarna eller skadar ytbehandling. Speciellt bör tillses att dropplisten skyddas då denna sticker ut.

Bäst är naturligtvis att placera boden på en färdiggjuten horisontellt avvägd platta av betong. Då golvet är självbärande är det också möjligt att placera den på 8st horisontellt avvägda plintar, granitblock, betongblock eller dylikt. Separat ritning visar bästa placering av dessa punkter.

Under alla förhållande måste tillses at erforderlig dränering och skydd mot markfukt (diffusionsspärr) finns (exempelvis åldersbeständig plast s.k. byggplast).

5. Jordning.

Om det skall ske elinstallationer bör man tillse att jorda boden. Detta sker enklast till golvets svetsade ramverk.

6. Brandhärdighet.

Genom sin uppbyggnad av plåt, stål och mineralull är boden mycket motståndskraftig mot brand både intern och externt. Om det krävs klassning gentemot specifika regler kan detta ske mot en tilläggskostnad.

Grundläggande Tekniska data

Egenskap Måttenhet Värde
1 Externa mått mm, (L x W x H) 5355 x 2560 x  2720
2 Basyta  kvadratmeter 13,7
3 Volym kubikmeter 37,3
4 Vikt (ungefärlig) Ton 1,5